KhongKhong.Com login
   

1 bức ảnh, 55 từ: Khóa học ngắn nhất về mối quan hệ con người bạn cần biếtĐã Duyệt


[#0]
khongkhong
4mùa hạ về....
[#]

Những từ quan trọng nhất trong vốn từ của con người là gì, bất kể bạn nói ngôn ngữ nào? Bức ảnh này sẽ nói lên tất cả.

Ai biết được bức hình này đã tồn tại trên Internet bao lâu rồi? Mong cho nó tồn tại dài lâu! Trọng lượng của nó đâu chỉ tính theo dung lượng bytes.

A short Course in Human Relations

Khóa học ngắn về mối quan hệ con người

The six most important words – I admit that I was Wrong

Sáu chữ quan trọng nhất – Tôi thừa nhận mình đã sai.

The five most important words – You did a great job.

Năm chữ quan trọng nhất – Bạn đã làm tốt lắm.

The four most important words – What do you think?

Bốn chữ quan trọng nhất – Bạn nghĩ thế nào?

The three most important words – Could you please…

Ba chữ quan trọng nhất – Xin vui lòng…

The two most important words – Thank you.

Hai chữ quan trọng nhất – Cảm ơn.

The most important words – We.

Từ quan trọng nhất – Chúng ta.

The least important word – I.

Từ ít quan trọng nhất – Tôi

Những từ ngữ ngắn gọn và ngọt ngào ở mọi ngôn ngữ!

Theo Visiontimes
Biên dịch: Thu Hiền

[0 ♥] ( 15/01/2017, 14:43 )

view: 105share


/postby: khongkhong /view: 79 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 69 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 71 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 83 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 74 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 83 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 72 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 76 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 76 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 82 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
vui long dang nhap de comment

https://khongkhong.com/    ™
tổng hợp thông tin hay, ý nghĩa, giá trị,.... và chia sẻ cho cộng đồng
|url:
|processed time: 0.0903s |memory using: 656kB |memory start: 299kB
|sql query time: 0.0762s |mysql queries: 10| loading time: s