KhongKhong.Com login
   

Tam Tự Kinh (bài 6): Câu chuyện về vua ThuấnĐã Duyệt


[#0]
khongkhong
4mùa hạ về....
[#]

Tam Tự Kinh được sử dụng trước tiên cho việc giáo dục tại gia suốt triều Tống. Không ai biết chính xác ai là người đầu tiên viết ra những đoạn thơ 3 chữ này. Một vài người cho rằng là của Vương Ứng Lân triều Tống. Người khác cho rằng tác giả là Khu Quát Tử, sống vào cuối những năm triều Tống.

Bài 6
Một đến mười, mười đến trăm,
Trăm đến ngàn, ngàn đến vạn.
Ba tài là: Trời, Đất, Người.
Ba chất sáng (là): Trời, trăng, sao.

Diễn nghĩa

Người ta gọi Tam tài gồm trời, đất và con người. Tam quang (ba chất ánh sáng) gồm có mặt trời, mặt trăng và các vì sao.

Sau đây chúng ta cùng nghe câu chuyện này nhé.

[0 ♥] ( 15/01/2017, 21:52 )

view: 60share


/postby: khongkhong /view: 46 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 54 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 57 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 55 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 59 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 57 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 61 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 70 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 57 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
vui long dang nhap de comment

https://khongkhong.com/    ™
tổng hợp thông tin hay, ý nghĩa, giá trị,.... và chia sẻ cho cộng đồng
|url:
|processed time: 0.1001s |memory using: 652kB |memory start: 298kB
|sql query time: 0.0810s |mysql queries: 10| loading time: s