KhongKhong.Com login
   

7 mãnh tướng phải chết oan uổng trong lịch sử Trung Hoa (phần 3)Đã Duyệt


[#0]
khongkhong
4mùa hạ về....
[#]

Suốt 5000 năm lịch sử, đất nước Trung Hoa đã sản sinh ra biết bao dũng tướng, tài mạo phi thường, đội trời đạp đất, có sức xoay chuyển càn khôn. Nhưng “Anh hùng đa nạn”, chiến công hiển hách bao nhiêu thì số phận của họ lại càng bi thảm bấy nhiêu.

Xem   và  

Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu số phận bi thảm của những mãnh tướng nổi tiếng như Trương Phi, Nhạc Phi. Hôm nay, xin tiếp tục bàn đến một dũng tướng khác được người đời suy tôn là “chiến thần” số một trong lịch sử: Lã Bố.

Lã Bố (160 – 199) tự Phụng Tiên, người đất Cửu Nguyên (Tinh Châu) là một danh tướng thời Tam Quốc. Người đời biết đến Lã Bố chủ yếu qua tác phẩm “Tam Quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung. Ông được đánh giá là một trong những vị tướng dũng mãnh nhất trong lịch sử Trung Hoa.

Ngay từ nhỏ, Lã Bố đã có sức khỏe phi thường, vượt trội hơn hẳn so với bạn đồng trang lứa. Ông được học đầy đủ cầm kì thi thư cũng như võ nghệ. Lã Bố hứng thú hơn cả với đao kiếm, côn quyền. Năm 11 tuổi, ông từng đánh bại một đại lực sĩ trong gia tộc, từ đó nổi tiếng khắp quê nhà.

Tạo hình Lã Bố trên điện ảnh. Ảnh: Internet.

Lã Bố sống trong một thời đại loạn ly, chiến tranh, cướp bóc liên miên, hoàng triều đổ nát, giặc cướp nổi lên như ong. Ông sớm có dịp được thi thố tài nghệ của mình. Trong suốt những năm rong ruổi chiến trận, Lã Bố từng theo hầu dưới trướng nhiều người như Đinh Nguyên, Đổng Trác, Viên Thuật, Viên Thiệu, Lưu Bị…

Trên chiến trường, Lã Bố xứng đáng là “thiên hạ vô địch”, trong tay cầm cây Phương Thiên Họa Kích, cưỡi ngựa Xích Thố, tung hoành giữa chốn ba quân như chỗ không người. Một trong những điển tích khiến người ta nhớ về Lã Bố nhiều nhất được La Quán Trung miêu tả trong “Tam Quốc diễn nghĩa” là cảnh “Tam anh chiến Lã Bố”.

Khi Viên Thiệu tập hợp quân 18 lộ chư hầu giương cờ tảo phạt Đổng Trác, một mình Lã Bố ra nghênh chiến và thư hùng sống mái với ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi. Khi ấy Lã Bố đang là Trung lang tướng dưới quyền Đổng Trác.

Tam anh chiến Lã Bố. Ảnh: Wikipedia.

Ngoài ra, còn có rất nhiều giai thoại liên quan đến sự anh dũng của Lã Bố, tiêu biểu như: “Viên môn xạ kích” (bắn kích ở Viên môn). Chuyện kể rằng khi ấy Viên Thuật sai tướng là Kỷ Linh mang 3 vạn tinh binh tấn công vào đất Tiểu Bái, vây khốn Lưu Bị.

Lã Bố chỉ mang 1000 quân bộ và 200 quân kỵ đến nói chuyện giảng hòa với hai bên. Ông có một cách điều đình rất đặc biệt. Lã Bố sai quân lính cắm kích cách xa 150 bước, giao hẹn trước rằng nếu mình có thể bắn tên trúng vào ngạnh kích thì Kỷ Linh và Lưu Bị phải giảng hòa.

Sau đó, ông lùi lại, giương cung bắn mạnh, trúng ngay vào ngạnh kích như đã nói. Lưu Bị tạ ơn Lã Bố đã giải nguy còn Kỷ Linh thấy Lã Bố quá kiêu dũng nên cũng rút quân về, không dám trái ý.

Lã Bố bắn kích giảng hòa. Ảnh: Wikipedia.

Tuy kiêu dũng vô song là thế nhưng nhiều sử gia đánh giá Lã Bố chỉ là hạng “hữu dũng vô mưu”, tham lợi bỏ nghĩa và háo sắc. Chỉ vì một con ngựa Xích Thố Lã Bố phản Đinh Nguyên theo Đổng Trác. Chỉ vì một nàng Điêu Thuyền, Lã Bố tiếp tục sát hại Đổng Trác theo về với Vương Doãn. Tới khi cơ nhỡ, lưu lạc, được Lưu Bị cho nương tựa, Lã Bố tiếp tục trở mặt, nhân lúc Lưu Bị sơ hở chiếm giữ thành Từ Châu.

Sau này, cũng chính vì thói quen này mà Lã Bố đã phải chịu một kết cục bi thảm. Năm 198, Tào Tháo mang quân bản bộ đến đánh thành Từ Châu. Lã Bố nhiều lần không nghe lời mưu sĩ Trần Cung, dần thua thiệt trong cuộc giao tranh.

Tào Tháo theo kế của Tuân Úc và Quách Gia, dồn nước sông Nghi Thủy, Tứ Thủy cho lũ ngập vào thành Hạ Bì. Lã Bố bị vây khốn, phải lên lầu Bạch Môn cố thủ, thế cùng lực kiệt, đành phải hàng Tào.

Khi bị trói nghiến và giải đến trước mặt Tào Tháo, Lã Bố xin tha mạng. Tào Tháo phân vân, hỏi ý Lưu Bị. Lưu Bị chỉ nói một câu khiến mạng Lã Bố không toàn: “Ông còn nhớ chuyện Đinh Kiến Dương và Đổng Trác không?”. Ý Lưu Bị muốn nhắc Tào Tháo rằng Lã Bố là kẻ bội tín, phản chủ, giữ lại tất có ngày trở mặt.

Tào Tháo nghe ra, hiểu được thâm ý, liền thét võ sĩ treo cổ Lã Bố, sau đó cho chặt đầu đem bêu. Khi ấy, Bố mới tròn 40 tuổi. Các tướng dưới trướng như Cao Thuận, Trần Cung cũng đều bị xử tử theo. Chỉ còn Trương Liêu khẳng khái, không sợ chết, được Tào Tháo chiêu an, sau này trở thành dũng tướng.

Hữu Bằng

[0 ♥] ( 15/01/2017, 22:39 )

view: 59share


/postby: khongkhong /view: 57 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 77 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 85 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 75 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 63 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 134 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 111 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 54 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 134 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
vui long dang nhap de comment

https://khongkhong.com/    ™
tổng hợp thông tin hay, ý nghĩa, giá trị,.... và chia sẻ cho cộng đồng
|url:
|processed time: 0.0796s |memory using: 665kB |memory start: 298kB
|sql query time: 0.0646s |mysql queries: 10| loading time: s