KhongKhong.Com login
   

Pháp Luân Đại Pháp Tại Việt Nam Đã Duyệt


[#0]
khongkhong
4mùa hạ về....
[#]

Pháp Luân Đại Pháp được luyện tập tại Việt Nam từ đầu những năm 2000. Đến nay, số học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phát triển nhanh ở nhiều thành phố: Hà Nội, Sài Gòn, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng… Tại các công viên như Thành Công, Thống Nhất, Tuổi Trẻ, Nghĩa Tân (Hà Nội), Bạch Đằng (Hải Dương), Tao Đàn, Phú Lâm (Sài Gòn)… đều có điểm luyện công chung.

Nhiều học viên cho biết, nhờ thực hành Pháp Luân Đại Pháp họ đã có những cải thiện lớn cả về tâm tính và sức khỏe, cũng như hiểu được giá trị thực sự của cuộc sống.

Thông Tin Liên Hệ

Miền Bắc

Anh Trí: 0903.434.956
Anh Tùng: 0123 889 9387

Miền Trung

Anh Nguyên: 0916.550.674
Anh Vũ: 01667.023.419

Miền Nam

Anh Nghĩa: 0908.294.132
Anh Tú: 0918.728.049
Anh Toàn: 0909.74.0808

[0 ♥] ( 21/01/2017, 12:23 )

view: 222share


khong the comment tai thread nay

https://khongkhong.com/    ™
tổng hợp thông tin hay, ý nghĩa, giá trị,.... và chia sẻ cho cộng đồng
|url:
|processed time: 0.0355s |memory using: 664kB |memory start: 298kB
|sql query time: 0.0205s |mysql queries: 10| loading time: s