KhongKhong.Com login
   
/view: 29 /thank: 0 /

/view: 27 /thank: 0 /

/view: 19 /thank: 0 /

/view: 24 /thank: 0 /

/view: 25 /thank: 0 /

/view: 26 /thank: 0 /

/view: 19 /thank: 0 /

/view: 28 /thank: 0 /

/view: 20 /thank: 0 /

/view: 21 /thank: 0 /

Khuyết Danh  [79]
Ngạn Ngữ  [324]
Châm Ngôn  [26]
Tục Ngữ  [19]
Khác  [67]

https://khongkhong.com/    ™
tổng hợp thông tin hay, ý nghĩa, giá trị,.... và chia sẻ cho cộng đồng
|url:
|processed time: 0.0251s |memory using: 531kB |memory start: 267kB
|sql query time: 0.0130s |mysql queries: 19| loading time: s