KhongKhong.Com login
   
/view: 8 /thank: 0 /

/view: 7 /thank: 0 /

/view: 3 /thank: 0 /

/view: 6 /thank: 0 /

/view: 7 /thank: 0 /

/view: 6 /thank: 0 /

/view: 5 /thank: 0 /

/view: 7 /thank: 0 /

/view: 6 /thank: 0 /

/view: 7 /thank: 0 /

Khuyết Danh  [79]
Ngạn Ngữ  [324]
Châm Ngôn  [26]
Tục Ngữ  [19]
Khác  [67]

https://khongkhong.com/    ™
tổng hợp thông tin hay, ý nghĩa, giá trị,.... và chia sẻ cho cộng đồng
|url:
|processed time: 0.0275s |memory using: 528kB |memory start: 266kB
|sql query time: 0.0136s |mysql queries: 19| loading time: s