KhongKhong.Com login
   
/view: 57 /thank: 0 /

/view: 53 /thank: 0 /

/view: 42 /thank: 0 /

/view: 55 /thank: 0 /

/view: 56 /thank: 0 /

/view: 56 /thank: 0 /

/view: 45 /thank: 0 /

/view: 54 /thank: 0 /

/view: 47 /thank: 0 /

/view: 69 /thank: 0 /

Khuyết Danh  [79]
Ngạn Ngữ  [324]
Châm Ngôn  [26]
Tục Ngữ  [19]
Khác  [67]

https://khongkhong.com/    ™
tổng hợp thông tin hay, ý nghĩa, giá trị,.... và chia sẻ cho cộng đồng
|url:
|processed time: 0.0501s |memory using: 532kB |memory start: 267kB
|sql query time: 0.0313s |mysql queries: 19| loading time: s