Một mũi tên chỉ được bắn về phía trước sau khi bị kéo ngược ra sau - Vậy nên, khi nào cuộc sống kéo bạn về phía sau, có nghĩa là nó đang khởi động để đưa bạn về phía trước. [Khuyết Danh]
KhongKhong.Com login
   

Một mũi tên chỉ được bắn về phía trước sau khi bị kéo ngược ra sau - Vậy nên, khi nào cuộc sống kéo bạn về phía sau, có nghĩa là nó đang khởi động để đưa bạn về phía trước. [Khuyết Danh]


/view: 118 /thank: 0 /
posted by hoangzz at 25/08/2017, 10:29


Chú ý:
# Danh ngôn chỉ mang tính tương đối, không phải câu danh ngôn nào cũng hoàn toàn đúng đắn.
# Đọc danh ngôn để ta hoàn thiện bản thân, chứ không phải để đi soi mói hạ thấp người khác.


/postby: khongkhong /view: 98 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 61 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 69 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 93 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 98 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 204 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 108 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 63 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 94 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 87 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn


https://khongkhong.com/    ™
tổng hợp thông tin hay, ý nghĩa, giá trị,.... và chia sẻ cho cộng đồng
|url:
|processed time: 0.1004s |memory using: 584kB |memory start: 266kB
|sql query time: 0.0862s |mysql queries: 9| loading time: s