Ai mà đi quá nhanh thì trên đường phẳng cũng bị vấp. [Ngạn Ngữ]
KhongKhong.Com login
   

Ai mà đi quá nhanh thì trên đường phẳng cũng bị vấp. [Ngạn Ngữ]


/view: 12 /thank: 0 /
posted by khongkhong at 30/08/2017, 00:13


/postby: khongkhong /view: 27 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 23 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 13 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 14 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 16 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 40 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 11 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 65 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Giải Trí - Nghệ Thuật
/postby: khongkhong /view: 16 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 15 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại


https://khongkhong.com/    ™
tổng hợp thông tin hay, ý nghĩa, giá trị,.... và chia sẻ cho cộng đồng
|url:
|processed time: 0.0822s |memory using: 580kB |memory start: 265kB
|sql query time: 0.0711s |mysql queries: 9| loading time: s