Ai mà đi quá nhanh thì trên đường phẳng cũng bị vấp. [Ngạn Ngữ]
KhongKhong.Com login
   

Ai mà đi quá nhanh thì trên đường phẳng cũng bị vấp. [Ngạn Ngữ]


/view: 27 /thank: 0 /
posted by khongkhong at 30/08/2017, 00:13


Chú ý:
# Danh ngôn chỉ mang tính tương đối, không phải câu danh ngôn nào cũng hoàn toàn đúng đắn.
# Đọc danh ngôn để ta hoàn thiện bản thân, chứ không phải để đi soi mói hạ thấp người khác.


/postby: khongkhong /view: 38 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 34 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 26 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 22 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 42 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 49 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 24 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 86 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Giải Trí - Nghệ Thuật
/postby: khongkhong /view: 26 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 32 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại


https://khongkhong.com/    ™
tổng hợp thông tin hay, ý nghĩa, giá trị,.... và chia sẻ cho cộng đồng
|url:
|processed time: 0.0833s |memory using: 582kB |memory start: 266kB
|sql query time: 0.0715s |mysql queries: 9| loading time: s