Đi ra một bước đường ta thấy ta khôn thêm một chút và tự thấy trí óc của mình thật bé bỏng vô cùng. [ (leo Tolstoy]
KhongKhong.Com login
   

Đi ra một bước đường ta thấy ta khôn thêm một chút và tự thấy trí óc của mình thật bé bỏng vô cùng. [ (leo Tolstoy]


/view: 69 /thank: 0 /
posted by khongkhong at 30/08/2017, 00:26


Chú ý:
# Danh ngôn chỉ mang tính tương đối, không phải câu danh ngôn nào cũng hoàn toàn đúng đắn.
# Đọc danh ngôn để ta hoàn thiện bản thân, chứ không phải để đi soi mói hạ thấp người khác.


/postby: khongkhong /view: 125 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 89 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 96 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 173 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 67 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 110 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 65 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 60 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 106 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn


https://khongkhong.com/    ™
tổng hợp thông tin hay, ý nghĩa, giá trị,.... và chia sẻ cho cộng đồng
|url:
|processed time: 0.0912s |memory using: 584kB |memory start: 266kB
|sql query time: 0.0773s |mysql queries: 9| loading time: s