Sự hoàn hảo đạt được từng chút một; nó cần bàn tay của thời gian. [voltaire]
KhongKhong.Com login
   

Sự hoàn hảo đạt được từng chút một; nó cần bàn tay của thời gian. [voltaire]


/view: 41 /thank: 0 /
posted by khongkhong at 31/08/2017, 21:45


Chú ý:
# Danh ngôn chỉ mang tính tương đối, không phải câu danh ngôn nào cũng hoàn toàn đúng đắn.
# Đọc danh ngôn để ta hoàn thiện bản thân, chứ không phải để đi soi mói hạ thấp người khác.


/postby: khongkhong /view: 36 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 111 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 33 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 32 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 79 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 50 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 24 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 31 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Cửa Sổ Tâm Hồn
/postby: khongkhong /view: 33 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại
/postby: khongkhong /view: 45 /cmt: 0 /
Bài Viết Hay   Văn Hóa Nhân Loại


https://khongkhong.com/    ™
tổng hợp thông tin hay, ý nghĩa, giá trị,.... và chia sẻ cho cộng đồng
|url:
|processed time: 0.0874s |memory using: 582kB |memory start: 265kB
|sql query time: 0.0743s |mysql queries: 9| loading time: s